" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Gestió adaptativa de l’activitat cinegètica

26/09/2023 16:27  

Hi ha aspectes de la regulació de la caça que s’hauran d’anar adaptant a la realitat canviant i a la disponibilitat de censos i estudis per tal de veure si s’ha de fer més o menys esforç en la millora dels hàbitats o en altres mesures de gestió. Es parla del cas dels abellerols, animals insectívors migratoris que provoquen danys a la l’apicultura i que s’haurien de regular d’alguna manera en un futur. També es planteja que hi hagi un control i gestió més exhaustiu dels depredadors, de la gestió de les poblacions en declivi (com ara la perdiu) o el control d’espècies invasores no cinegètiques. Aquesta gestió adaptativa hauria d’anar dirigida a buscar el reequilibri de la natura, sabent que, en part, s’ha trencat per falta de depredadors.

Quan es tracta d’espècies no cinegètiques, difícilment es pot regular des de la llei de caça. En tot cas, s’hauria de demanar l’aplicació dels plans d’erradicació d’espècies de fauna no cinegètiques.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-09-87229
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87229/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87229/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...