" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Gestió adaptativa de la caça, basada en el coneixement científic i en el seguiment de les poblacions

26/09/2023 16:51  

Aquesta nova Llei hauria d’enfocar la gestió de l’activitat cinegètica en clau de gestió adaptativa a les noves realitats canviants, fruit de diversos factors, com ara el canvi climàtic, la presència de noves espècies que estan desplaçant les autòctones (exòtiques, invasores,...) o els canvis poblacionals de les espècies cinegètiques (major o menor abundància). Es remarca que tot això s’ha de basar sempre en les dades obtingudes mitjançant el coneixement científic, que haurien de permetre establir també les quotes cinegètiques.

Es proposa que es podria impulsar una certificació de gestió cinegètica sostenible, com a eina on integrar aquest aspecte i que també podria tenir una implicació en la imatge de la caça.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2023-09-87245
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87245/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87245/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...