" class="part-icon-bars">

Procés participatiu nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

#LleiCinegetica Elaboració de la nova llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 07/11/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Plans Tècnics de Gestió Cinegètica

29/09/2023 13:37  

S'ha de deixar d'entendre els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC) com un simple tràmit burocràtic que és necessari per caçar al vedat. S'ha de valorar aquest document com es mereix, ja que es tracta d'una eina fonamental en la qual es basa la gestió tècnica de l'activitat.

Aquests han de ser rigorosos i basats en el coneixement científic i tècnic. Han de poder plasmar la realitat que tenim al vedat. Han d'estar adaptats per als diferents territoris i escenaris que es donen a Catalunya.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions2

Referència: II-PROP-2023-09-87360
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87360/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/LleiCinegetica/f/3659/proposals/87360/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Carregant els comentaris ...