" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
S'adjunten a continuació les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a la...
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...