" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través de Diputacions o...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Actualment, hi ha disgregat pels termes municipals multitud de construccions que no poden ser...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o franges autonòmiques...
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Es fan consideracions sobre la consulta de l'Avantprojecte de llei de Governs locals i sobre...
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...