" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

Fase 2 de 2
Retorn 14/06/2022 - 14/07/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. Ha de ser una...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés a tots els...
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb persones menors d’edat...
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
Malgrat que els índexs de criminalitat en les zones rurals són baixos, també hi ha una realitat...
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Comunitats de municipis: Facilitar la constitució, contractació i finançament.
Reorganització...
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
Els ajuntaments no poden fer-se càrrec dels serveis que ofereixen fent-los ineficient i resultant...
 • Creat el
  16/05/2022
 • Número de comentaris: 0
La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en les relacions...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 3