" class="part-icon-bars">

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret d'acreditació i funcionament dels organismes d'intermediació en matèria d'adopció internacional

Fase 2 de 3
Propostes 08/03/2023 - 11/04/2023
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, règim de funcionament, obligacions, control i inspecció dels organismes acreditats que realitzen funcions de mediació en l'adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social en el territori de Catalunya.

Els objectius que es volen assolir amb la iniciativa són:

  • Garantir la seguretat jurídica, tant en l’exercici de les funcions públiques en matèria d’adopció internacional, com en la dels organismes d’intermediació que han de donar compliment a la normativa vinculada amb aquest sector.
  • Millorar la tramitació dels procediments d’acreditació dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional. 


Els objectius de la consulta pública són:

  • Copsar la opinió de la ciutadania i de les entitats interessades en acreditar-se o actualment acreditades per a la mediació en matèria d’adopció internacional, en relació a la conveniència de substituir l’actual regulació de les Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional.
  • Valorar si es considera més adient l’opció normativa consistent en modificar el vigent Decret o la de substituir-lo per un de nou.
  • Rebre aportacions en relació amb els diferents mecanismes possibles per la tramitació de les acreditacions dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional.


Als efectes d'orientar la ciutadania sobre la consulta i centrar les aportacions es plantegen les preguntes següents:

  • Considereu que cal actualitzar la normativa en matèria d’acreditació i funcionament d’organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional i adequar-la a la nova normativa aprovada a nivell estatal?
  • Quins aspectes considereu que s’han d’incorporar en el nou Decret? 
  • Considereu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat?
  • Considereu que el mecanisme actual d’acreditació dels organismes intermediadors en la tramitació d’adopcions internacionals s’adequa a les necessitats de la ciutadania i de les entitats interessades en actuar en aquesta matèria?
Qui participa La ciutadania, les entitats interessades en acreditar-se o actualment acreditades per a la intermediació en matèria d’adopció internacional i qualsevol entitat o agrupació d'entitats que tingui interès en la matèria
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA)
Disposa de retorn No
Data d'inici 08 de Març de 2023
Data de finalització 11 de Abril de 2023
Referència: II-PART-2023-03-561

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/OrganismesAdopcioInternacional/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/OrganismesAdopcioInternacional/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

29

Seguidores