" class="part-icon-bars">

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret d'acreditació i funcionament dels organismes d'intermediació en matèria d'adopció internacional

Fase 3 de 3
Retorn 12/04/2023 - 15/05/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, règim de funcionament, obligacions, control i inspecció dels organismes acreditats que realitzen funcions de mediació en l'adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social en el territori de Catalunya.

Els objectius que es volen assolir amb la iniciativa són:

  • Garantir la seguretat jurídica, tant en l’exercici de les funcions públiques en matèria d’adopció internacional, com en la dels organismes d’intermediació que han de donar compliment a la normativa vinculada amb aquest sector.
  • Millorar la tramitació dels procediments d’acreditació dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional. 


Els objectius de la consulta pública són:

  • Copsar la opinió de la ciutadania i de les entitats interessades en acreditar-se o actualment acreditades per a la mediació en matèria d’adopció internacional, en relació a la conveniència de substituir l’actual regulació de les Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional.
  • Valorar si es considera més adient l’opció normativa consistent en modificar el vigent Decret o la de substituir-lo per un de nou.
  • Rebre aportacions en relació amb els diferents mecanismes possibles per la tramitació de les acreditacions dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional.


Als efectes d'orientar la ciutadania sobre la consulta i centrar les aportacions es plantegen les preguntes següents:

  • Considereu que cal actualitzar la normativa en matèria d’acreditació i funcionament d’organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional i adequar-la a la nova normativa aprovada a nivell estatal?
  • Quins aspectes considereu que s’han d’incorporar en el nou Decret? 
  • Considereu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat?
  • Considereu que el mecanisme actual d’acreditació dels organismes intermediadors en la tramitació d’adopcions internacionals s’adequa a les necessitats de la ciutadania i de les entitats interessades en actuar en aquesta matèria?

Propostes Veure tots (8)

En materia sustantiva, se debería incorporar una mayor intervención de los Organismos Acreditados...
Distinguir entre acreditación y habilitación para intervenir en los países de origen. Si...
Presentada la documentación, la acreditación/habilitación debe ser directa si el país no está...
Sería de gran ayuda para las familias, que las renovaciones de la idoneidad, cuando no ha...
Veure tots (8)
Qui hi participa La ciutadania, les entitats interessades en acreditar-se o actualment acreditades per a la intermediació en matèria d’adopció internacional i qualsevol entitat o agrupació d'entitats que tingui interès en la matèria
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA)
Disposa de retorn
Data d'inici 08 de Març de 2023
Data de finalització 11 de Abril de 2023
Referència: II-PART-2023-03-561

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/OrganismesAdopcioInternacional/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/OrganismesAdopcioInternacional/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

37

Seguidores

8

Propostes