" class="part-icon-bars">

Participa al Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

#ConcaParticipa Procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Fase 4 de 4
Fase de retorn 02/03/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

Al Document dels resultats del procés participatiu del Pla director urbanístic de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena trobareu tota la informació relativa al procés de participació: els objectius i finalitats del procés participatiu, desenvolupament del mateix, dades de participació i, sobretot, els resultats i conclusions dels debats. Recull tant les aportacions com les propostes recopilades a les sessions presencials i a les virtuals. 

Posteriorment a l’aprovació inicial del PDUAECO, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.