" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona

#PDUTerminalsferroviariesPortBcn PDU terminal logística intermodal del Port de Barcelona

Fase 3 de 3
Fase de retorn: elaboració d'informes de resum d'aportacions i retorn de la participació 31/12/2021 - 17/02/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja pots consultar l'informe de resultats.

Documentació del Pla director

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Port de Barcelona és un port principalment d'importació i exportació. També, el node comunicatiu entre el transport marítim i el terrestre (viari i ferroviari) més important de Catalunya i dels més destacats d'Espanya. Genera un tràfic de contenidors que aporta un valor important en el comerç exterior de Catalunya i zones properes dintre del seu hinterland, convertint-lo en el principal Hub logístic del sud d'Europa i de la Mediterrània.

Per aquesta raó el Port de Barcelona, dins de la seva planificació estratègica, té previst el desenvolupament d'una nova terminal logística Intermodal, infraestructura ja contemplada en la planificació del Pla Delta l’any 1994 i recollida en el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament al 2010. La figura urbanística per al seu desenvolupament és un Pla Director Urbanístic (PDU) atès que aquestes infraestructures s’emmarquen dins d’un àmbit supramunicipal de rellevància mediambiental, social i econòmica pel sistema regional del transport de mercaderies. L’objecte d’aquest PDU és doncs possibilitar la implementació de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona adaptant el planejament urbanístic.

Aquestes infraestructures són necessàries per millorar les connexions de ports i aeroports del Mediterrani amb les respectives àrees d’influència de la Unió Europea i països veïns, per augmentar la distribució de mercaderies amb tren (amb la l’execució de nous accessos viaris i ferroviaris, en concret de la terminal logística intermodal) que permetin moure els contenidors de forma fluida i constant, i finalment, per millorar de forma significativa les condicions de circulació i evitar el col·lapse de l’àrea metropolitana de Barcelona. S’ubiquen en uns terrenys al voltant de 70 ha de superfície que contenen majoritàriament terrenys residuals i afecten uns espais lliures previstos pel planejament urbanístic vigent, que actualment no estan desenvolupats ni urbanitzats i que constitueixen una reserva d’aproximadament 20 hectàrees.

La redacció del PDU, impulsada per la Generalitat de Catalunya, ha de contemplar un procés informatiu i participatiu en el qual s’expliquin els principals condicionants del projecte i a la vegada es puguin recollir aportacions o comentaris dels participants que ajudin a enriquir la proposta. El Pla planteja com a principals reptes:

  1. l’adequació urbanística de l’àmbit
  2. la generació d'una xarxa d’itineraris
  3. la integració paisatgística del pas de les infraestructures
  4. la dotació de nous espais públics per a la ciutadania


L’objectiu del procés participatiu

L'objectiu és aconseguir un PDU de la terminal logística intermodal del Port de Barcelona que tingui en consideració els principals agents implicats. A través dels tallers previstos explorarem propostes que ajudin a enfortir l’estructura, funció i caràcter dels espais lliures així com la integració de les infraestructures.

Eixos del debat

  1. Estructura, funció i integració. Com poden reordenar-se aquestes 20 ha en el territori per a que les diferents àrees i espais lliures de l’entorn quedin integrats i connectats.
  2. Caràcter dels espais lliures. Quines característiques han de tenir aquests espais per a què responguin a necessitats locals i siguin espais segurs, inclusius i accesibles.


Qui pot participar?

Institucions, sectors, centres de recerca i àmbit acadèmic vinculats d’alguna manera a l’espai i entitats de la societat civil i veïnals dels municipis contigus al Prat de Llobregat i a Barcelona.

Com participar

Assistint a les sessió informativa en línia als debats presencials o fent aportacions en línia. Qualsevol persona pot fer arribar les seves aportacions sobre els diferents eixos de debat a través del espai per propostes creat al portal participa.gencat.cat.

A partir de la sessió de presentació del 16 de novembre es realitzarà una sessió informativa en línia que tindrà lloc el 18 de novembre i dos tallers presencials sobre els eixos de debat que es faran els dies 9 i 16 de desembre.

Per assistir a les sessions caldrà inscriure’s a través de participa.gencat.cat o confirmant assistència si la vostra entitat ja ha estat formalment convidada per correu electrònic.

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí que podran tenir incidència i ser incorporades en el PDU.

Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de la redacció de l'aprovació inicial del Pla i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. A la finalització del procés participatiu, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Qui hi participa Institucions, sectors, centres de recerca i àmbit acadèmic vinculats d’alguna manera a l’espai i entitats de la societat civil i veïnals dels municipis contigus al Prat de Llobregat i a Barcelona
Departament Departament de Territori
Grup promotor Departament de la Vicepresindència i de Polítiques Digitals i Territori, Barcelona Regional, Ajuntament del Prat del Llobregat, Ajuntament de Barcelona i Port de Barcelona
Unitat promotora Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Entitats dinamitzadores Arc Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 09 de Novembre de 2021
Data de finalització 01 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2021-09-417

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUterminallogisticaportbcn/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUterminallogisticaportbcn/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

28

Participants

60

Seguidores

1

Comentaris

2

Trobades