" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

#PRUGCapdeCreus Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus

Fase 4 de 4
Participació Pública 27/09/2022 - 14/11/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  02/05/2017 - 27/10/2017

  Primera etapa del procés participatiu

  La primera etapa d’aquest procés participatiu té com a objectiu tenir una primera presa de contacte i coneixença amb els diversos sectors i col·lectius interessats i amb els seus representants. Conèixer les inquietuds i propostes en relació a l’àmbit marí del Cap de Creus abans d’iniciar la seva redacció d’aquest PRUG.

  Aquesta fase consta de les següents reunions:

  ·       Reunions amb els Ajuntaments litorals del Parc Natural.

  ·       Reunions amb els diferents sectors econòmics i socials interessats en el PRUG.

  ·       Reunió del Consell de Cooperació del Parc Natural.

 2. 2
  03/03/2018 - 31/12/2021

  Segona etapa del procés participatiu

  L’objectiu d’aquesta etapa és la de comentar la proposta de document de bases per la redacció del PRUG elaborada per la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. En aquest document s'identifiquen els aspectes i les activitats que considerem ha de tractar el PRUG i una proposta d’orientació de com es tractaran.

  Aquest document es tramet amb antelació per a que en les reunions es puguin rebre aportacions, esmenes, comentaris sobre el mateix, i per mirar d’arribar a un acord sobre el seu contingut.

  En aquesta fase es preveuen les següents reunions:

  ·       Reunions amb les administracions relacionades amb la gestió del medi marí del Cap de Creus.

  ·       Reunions amb els ajuntaments.

  ·       Reunions amb tots participants dels diferents sectors econòmics i socials interessats en el PRUG. Prèviament a aquestes reunions s’ha treballat el document amb els interlocutors designats per cada sector, si n’hi ha.

  Aquesta etapa es tanca amb un acord de la Junta Rectora del Parc.

 3. 3
  01/11/2021 - 01/12/2021

  Consulta Pública prèvia

  Aquesta fase correspon a la Consulta pública Prèvia del projecte d’ordre que aprovarà el PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus.

  Entre el 29 de setembre i el 29 d’octubre de 2021 podeu fer les vostres aportacions en el marc de la consulta pública prèvia del projecte d’ordre, publicat en aquest mateix portal https://participa.gencat.cat/processes/prug.

 4. 4
  27/09/2022 - 14/11/2022

  Participació Pública

  L’objectiu d’aquesta etapa es comentar els documents del PRUG, principalment la seva normativa, i que en les reunions es puguin rebre aportacions, esmenes, comentaris sobre els mateixos, i per mirar d’arribar a un acord sobre el seu contingut.

  Les reunions previstes en el marc d'aquesta etapa són:

  ·       Reunions amb els ajuntaments.

  ·       Reunions les administracions relacionades amb la gestió del medi marí.

  ·       Reunions amb tots participants dels diferents sectors econòmics i socials interessats en el PRUG. Prèviament a aquestes reunions s’hauran treballat els documents amb els interlocutors designats per cada sectors, si n’hi ha.

  Aquesta etapa es tanca amb un acord de la Junta Rectora del Parc.