" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Implicar directament les empreses en la recerca.

24/10/2019 08:59  
- Establir les condicions òptimes per tal que es donin els dos models d’innovació, compatibles i beneficiosos pel sistema: * Desenvolupar canals i eines que permetin el diàleg dels equips investigadors amb les empreses, i fomentar la participació de les empreses en els projectes d’innovació. Si l’empresa està en les espais de co-decisió, els problemes que es resolen amb la recerca provenen de situacions reals i generen solucions pràctiques. Aquesta és una innovació que sol cercar millores incrementals. * Igualment interessant, és mantenir la innovació que cerca millores disruptives, que està deslligada de la realitat quotidiana empresarial, i que acostuma a interessar al capital risc que busca una inversió d’un gran retorn econòmic. - Estudiar models de l’àmbit cooperatiu del País Basc (com poden ser la cooperativa de Mondragón o IK4-KERLAN) per implementar nous sistemes de co-disseny a la innovació. Al País Basc les empreses estan molt implicades en la recerca (comparteixen espais de priorització), motiu pel qual necessiten que la innovació i la tecnologia doni resposta als seus problemes. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Sant Cugat - Innovació i transferència del sistema de coneixement
21 Octubre 2019
19:00 - 21:30
· Mesures per a l’atracció de la inversió privada en innovació. · Startups: impuls i competitivitat global · Relacions entre la política científica i la d’innovació. · Efectes de l’automatització en el món laboral i la seva relació amb la innovació i la incorporació de tecnologia i coneixement en les empreses. · Revolució tecnològica i innovació.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76395
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76395/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76395/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots