" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear estructures territorials de governança per a definir i impulsar estratègies de desenvolupament de l’ecosistema econòmic i de coneixement

29/10/2019 09:41  
- Crear espais en què els diversos agents del territori (a escala Terres de l’Ebre) puguin trobar-se i liderar el desenvolupament de l’ecosistema econòmic i de coneixement: definint una visió estratègica a llarg termini, identificant els agents rellevants i creant els organismes o espais que siguin necessaris per a implementar-la. - Cal fer un especial èmfasi en la participació dels agents privats en aquests espais de governança, ja que aporten dinamisme i credibilitat (les estructures de governança territorial existents tenen un dèficit de credibilitat i pateixen una sobre representació del sector públic). - Aquestes estructures han de tenir capacitat de decisió i de gestió pressupostària per evitar la burocratització. - Una de les primeres tasques d’aquestes estructures seria identificar els àmbits prioritaris d’actuació, per exemple, infraestructures o bé l’articulació del coneixement i la innovació entre les empreses, les universitats i centres formatius i les administracions públiques. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76403
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76403/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76403/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots