" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Dotar el territori de les infraestructures de mobilitat i comunicació presents i futures

29/10/2019 09:43  
- Seria necessari fer un esforç pressupostari per revertir el greu dèficit d’infraestructures que pateixen les Terres de l’Ebre (els enviaments triguen 24 hores més que des de Tarragona, no hi ha bona cobertura de mòbil, fa 20 anys que està pendent l’autovia Tortosa-Amposta, etc.). La capacitat d’atreure inversions i la competitivitat i supervivència de les empreses depenen de les infraestructures: viàries, ferroviàries, tecnològiques, logístiques, etc. - Alhora, per a què aquest territori, que no pot competir en proximitat, sigui atractiu i punter, és essencial que s’inverteixi en les infraestructures del futur (per exemple 5G). - La priorització d’infraestructures s’hauria de fer des de les estructures de governança territorials. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76404
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76404/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76404/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots