" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30-07-2019 - 05-12-2019
Veure les fases

Definir els sectors estratègics del territori i crear ecosistemes al seu entorn

29/10/2019 09:45  
- Cal definir quins són els sectors estratègics del territori (en què som, volem i podem ser forts) i prioritzar-los, creant pols de coneixement al seu voltant. Actualment a Terres de l’Ebre tenim identificat el sector agroalimentari, però també tenim un sector energètic molt potent, sector turístic i indústria de la salut.
- El mateix territori hauria de disposar de tota l’oferta formativa específica que cal per al desenvolupament d’aquests sectors clau.
- La formació professional dual de qualitat és clau en el desenvolupament d’aquests ecosistemes, per a assolir una major imbricació entre formació i empresa i un millor aprofitament dels recursos existents (les inversions en tecnologia i infraestructura)
- S’hauria de potenciar la col·laboració públic-privat en la recerca a través de models com el del doctorat industrial, en el que la tesi es focalitza en una necessitat de l’empresa i es co-tutoritza entre empresa i universitat.
- Els ecosistemes haurien d’estar molt enfocats a la innovació i mirar d’afavorir-la a través de mecanismes com la compra innovadora o les ajudes fiscals a les empreses que inverteixin en recerca.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió:

Referència: II-PROP-2019-10-76405
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76405/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76405/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots