" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Fomentar l’atracció, retenció i retorn del talent al territori

29/10/2019 09:49  
- Cal fer un esforç de captació, de retenció i de retorn del talent al territori a través de la discriminació positiva. Cal generar atractivitat per a la gent jove, per a evitar l’envelliment de la població. - Incentivar l’atracció de professionals (metges, docents, etc.) a través d’incentius en la carrera professional. Actualment hi ha llocs de treball que no es cobreixen i això té un impacte en la despoblació del territori. - Disposar de beques de recerca de qualitat (més quantitat i més ben dotades) per a afavorir que el talent que ha marxat a formar-se fora, torni al territori. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de les Terres de l'Ebre - Dimensió global del sistema del coneixement
24 Octubre 2019
19:00 - 21:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-10-76408
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76408/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76408/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots