" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Dotar i millorar la qualitat de les infraestructures tecnològiques i de mobilitat del territori de l’Alt Pirineu i Aran

04/11/2019 14:24  
● Per poder desplegar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i que aquest sigui una realitat també al Pirineu, cal començar per dotar al territori de les infraestructures tecnològiques que ho facin possible. Aquesta necessitat és bàsica, ja que no podem atreure sector i desenvolupar un ecosistema si no es disposa de les infraestructures necessàries. S’ha de tenir present que en algunes zones encara no es disposa de wifi ni de 4G. En aquest sentit, es percep una certa desigualtat en el territori. ● Cal xarxa de connexió, però sobretot voluntat política i recursos econòmics. Es coneix que des de la Diputació i la Generalitat es vol donar resposta a aquesta necessitat, però és primordial començar per aquí. ● Existeixen grans dificultats per la mobilitat en el territori, tant de transport públic com privat. El transport públic actualment no afavoreix la mobilitat transversal pel Pirineu, i caldria millorar els horaris dels autobusos i fer que coincideixin amb la resta de transport (per exemple, coordinar horaris d’autobusos i horaris de trens) i amb els horaris escolars. ● Les empreses, a més dels i les estudiants, tenen problemes per accedir-hi a determinats territoris, a causa de la mancança de carreteres necessàries o l’estat deficient d’aquestes (per exemple, Port de Suert o Val d’Aran que es queden incomunicats pel tancament de ports de muntanya). Moltes empreses de la zona de la Seu fan negocis amb Lleida perquè és on tenen millor comunicació, però en canvi altres més properes a Girona es desplacen a Barcelona; això és a causa que busquen negocis on tenen millor comunicació de mobilitat, deixant part del territori al marge. ● El Pirineu està fragmentat, motiu pel qual caldria crear un eix pirinenc que afavorís el desenvolupament del sector econòmic i empresarial qualsevol zona del Pirineu. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76562
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76562/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76562/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots