" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Detectar els sectors empresarials diferencials del Pirineu per crear un ecosistema R+D+I que afavoreixi l’arrelament al territori

04/11/2019 14:25  
● Analitzar i detectar aquells sectors industrials que ens poden diferenciar com a territori, per a potenciar-los, generar riquesa al territori i crear un ecosistema al voltant: centres de recerca, centres formatius, empreses, universitats... ● Centrar-se en un o dos sectors, perquè realment esdevinguin forts. ● Per a concretar aquests sectors, s’ha d’investigar i fer una anàlisi acurada. ● Atreure i potenciar empreses singulars ajuden a fixar població al territori, atreure perfils qualificats, i generar oportunitats per al jovent. ● En definitiva, seria fer un pla d’innovació al territori. Es comenta que ja existeix alguna cosa en aquesta línia per part del consell comarcal, però s’insisteix que no hauria de ser un pla estratègic sinó una planificació amb mesures concretes. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76566
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76566/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76566/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots