" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Acordar el model econòmic desitjable pels pirineus per tal de prioritzar les infraestructures necessàries (racionalitzar recursos)

04/11/2019 14:26  
● Abans de desenvolupar una infraestructura o altra de mobilitat, seria necessari plantejar-nos i acordar quin model econòmic i de desenvolupament volem per al nostre territori. ● Cal decidir en què volem apostar i adequar les infraestructures per donar-hi resposta. Per exemple, potser més que invertir en túnels que afavoreixin la connexió per vehicle rodat, es pot invertir en un transport ferroviari transfronterer que sigui de mercaderies, i carregui llenya o biomassa. Foradar una muntanya per facilitar la mobilitat en cotxe pot provocar que, a més de l’impacte ambiental, el preu del producte que es transporta no baixi (perquè el cost invertit continuarà sent elevat i repercutirà en el producte). ● Això ens obliga a pensar a afavorir la indústria al voltant de productes de qualitat però també rendibles. ● Les infraestructures que es desenvolupin han de donar resposta a les necessitats de les persones del territori; és a dir, el model acordat ha de donar resposta a l’1% de la població que hi viu aquí. Podria existir el risc que al fer que les comunicacions de transport de vehicle rodat facilitessin l’accés des d’altres parts del territori, una part del territori es convertís en, per exemple, un abocador de zones més urbanitzades. ● Per això, és necessari racionalitzar els recursos i triar el sistema més adequat, tenint en compte el cost-benefici. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76567
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76567/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76567/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots