" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Desenvolupar mesures de discriminació positiva per als estudiants dels territoris més allunyats de les àrees de confluència d’estudis universitaris

04/11/2019 14:26  
● Actualment, és difícil aconseguir determinades beques si tens una nòmina però aquesta és baixa, per exemple. Això és causat per una sèrie de problemàtiques afegides al procediment d’atorgament de beques que acaben dificultant l’accés de les persones que hi viuen al territori. ● Es percep que les beques per venir a l’Alt Urgell i comarques, s’atorguen a altres països propers, fet que acaba resultant injust per a les persones que resideixen al territori. ● Per això, caldria oferir beques d’estudi i ajuts per a l’educació superior, que tingui en compte mesures de discriminació positiva per aquells territoris més allunyats dels centres universitaris i de formació professional. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76568
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76568/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76568/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots