" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Desenvolupar les mesures necessàries per potenciar la implantació d’empreses tecnològiques i de coneixement

04/11/2019 14:27  
● Actualment es desconeixen quines són les noves professions que poden aparèixer amb l’avanç de la societat del coneixement, però cal que el territori estigui preparat i es doti de les infraestructures necessàries per a poder atreure-les en el futur. Parlem, doncs, de millorar, per exemple, les infraestructures de telecomunicacions del territori (4G i 5G). ● A partir d’aquí, desenvolupar mesures que atreguin noves empreses de base tecnològica o del coneixement, com poden ser: a. Oferir avantatges fiscals per empreses de nova ubicació en zona rural. b. Activar accions per a potenciar l’emprenedoria del coneixement al Pirineu: Smart Data, Cloud Fields, etc. c. Aprovar i desenvolupar polítiques sostenibles de descentralització del sector empresarial, que potenciïn la qualitat de vida (Agenda 2030). #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76570
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76570/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76570/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots