" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Visibilitzar i donar prestigi a la formació professional (revaloritzar-la)

04/11/2019 14:27  
● Donar a conèixer i publicitar l’oferta existent i els diferents itineraris. ● Fer estudis per adequar la demanada professional a l’oferta formativa de formació professional. Aquesta oferta formativa ha de ser dinàmica i flexible, ja que la demanda professional pot anar variant, motiu pel qual s’ha d’anar revisant i modulant. ● Una problemàtica de la zona és que els mínims que es demanen per a obrir un cicle formatiu de formació professional són molt màxims: es demana 18 alumnes i una gran inversió en material o instal·lacions. Per això, caldria, també, flexibilitzar els requeriments en determinades zones. ● L’altra problemàtica és que sovint l’alumnat no vol estudiar determinat cicle formatiu. Es posa d’exemple que s’ha obert una línia d’hostaleria que ha quedat deserta. Actualment, els diem a les i els joves que estudiïn allò que els agrada, i no sempre els agrada el que oferim. ● En relació amb això, es comenta que sovint no “agrada” determinada activitat laboral perquè el mercat està molt precaritzat. ● Per donar resposta a això, caldria fer amb determinats sectors el mateix que es va fer amb sanitat fa anys: demanar un mínim grau de formació per a ocupar un lloc concret (per exemple, de cuiner o cambrer), ja que en l’actualitat aquests llocs són ocupats per persones que no disposen de formació adequada del sector. D’aquesta manera revaloraríem el sector, afavorint la seva dignificació. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76571
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76571/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76571/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots