" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Identificar contextos d’excel·lència (punts forts) del territori per adaptar l’oferta formativa

04/11/2019 14:28  
● Oferir estudis al territori adaptats als contextos d’excel·lència que existeixen. És necessari identificar en quins punts és potent el territori (perquè un tema està molt ben desenvolupat, existeix patrimoni, té una xarxa pública i privada i potent dins de l’àmbit, etc.) per crear una oferta formativa que s’ajusti i sigui atractiva. Es comenta que en altres llocs de Catalunya s’ofereix formació, de la qual quan cal aprendre directament de la realitat venen al Pirineu. ● Descentralitzar, doncs, l’oferta formativa als territoris que disposen dels recursos més adients per oferir-la. ● Entre els àmbits d’excel·lència del Pirineu es troben els sectors ramader, forestal, cultural, agroalimentari, INEF, o el patrimoni relacionat amb la paleontologia. ● Totes les multinacionals del món acudeixen al Pirineu per aprendre geologia. Es tracta d’un àmbit molt singular del territori, tot i que el hub formatiu es troba a Barcelona. Per això, caldria plantejar-se obrir una oferta formativa en geologia al Pirineu. ● Oferir un centre d’alt rendiment esportiu de muntanya. Existeixen altres centres d’alt rendiment esportiu a altres parts del territori, com Sant Cugat, però està clar que aquest és un tema potent del Pirineu. ● Un altre tema rellevant del territori és el romànic. Existeix molt patrimoni del romànic (esglésies, principalment) a més d’un centre d’interpretació. Aquí també es podria oferir formació en aquest àmbit. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76572
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76572/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76572/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots