" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Apostar i donar suport a l’oferta formativa que ja existeix al territori

04/11/2019 14:28  
● Hi ha àmbits potents del territori dels quals ja existeix una oferta formativa, però que s’haurien de potenciar perquè es considera que no estan prou explotats. En aquest sentit, es comenta que de vegades és més fàcil trobar beques per anar a formar-se a l’estranger que per venir al Pirineu. ● Això mostra la necessitat de creure en les possibilitats del territori i apostar pels recursos existents. Una manera de fer-ho seria oferir beques per estudiar al territori. ● També s’hauria d’oferir ajut econòmic i de difusió als campus universitaris del territori. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de l'Alt Pirineu i era Val d'Aran - Dimensió global del sistema del coneixement
29 Octubre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultat de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76573
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76573/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76573/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots