" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Estimular una major vinculació del sector privat en la recerca pública

12/11/2019 12:41  
• Potenciar més la intervenció del sector privat en la recerca pública que es fa. Cal que la pública s’inspiri en els èxits que està aconseguint el sector industrial. Vincular els dos sectors seria, també, una manera de captar el talent més jove. • Per fer-ho, s’haurien d’establir objectius d’interès social, és a dir, que donessin resposta a la voluntat i interès del sector de la indústria però també de la societat. • Cal plantejar reptes socials als quals la recerca pública doni solució. • Crear espais de trobada que facilitin la identificació de necessitats socials que es puguin resoldre per la vida el coneixement i la innovació. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Estat actual de les infraestructures de recerca · Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca · Estratègia catalana sobre Ciència oberta · Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat · Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i · Llei de la ciència Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76857
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76857/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76857/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots