" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear el futur talent del coneixement reforçant l’educació de 0 a 18 anys

12/11/2019 12:42  
• És necessari invertir esforços a capacitar futurs professionals de la recerca, motiu pel qual s’hauria d’invertir ja a dirigir l’acció cap a l’alumnat de 0 a 18 anys; no només perquè seran els futurs investigadors i investigadores, sinó també per crear ciutadania capaç de participar en l’àmbit.
• Això vol dir incrementar els recursos i millorar la formació i retribució de la docència.
• Estendre la formació per projecte que es fa a primària fins a la secundària i batxillerat.
• Per això mateix, eliminar les limitacions d’itinerari a secundària i batxillerat. Sovint es pot fer difícil que alumnat de 12 o 13 anys hagin d’escollir ja en aquesta edat a què es volen dedicar. És una mesura dirigida a millorar la dedicació dels recursos humans que s’han de tenir en el futur.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: