" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Vincular els objectius del Pacte amb un sistema d’avaluació i finançament coherent

12/11/2019 12:43  
• Cal que els objectius que es vulguin assolir, els que ens marquem dins del Pacte, siguin coherents amb els indicadors de la recerca (actualment té més pes el tema fer papers o patents) i amb la valoració que se’n fa d’aquesta. • Un cop tinguem els indicadors i els objectius, és necessari dotar-se del finançament necessari, ajustat a aquests. • Hauríem de dotar-nos, també, de sistemes d’avaluació de professionals de la investigació i dels projectes, que siguin coherents amb aquest canvi de paradigma en què es tendeix cap a la ciència oberta. • Per fer-ho, hem de conèixer què s’està fent en relació amb la creació de nous indicadors, per valorar quins són els més adequats. • D’aquesta manera es podria fer algun programa pilot a partir d’alguna reforma o reformes puntuals dels sistemes d’avaluació. • Per fomentar la interdisciplinarietat en la recerca, tenint present als reptes als quals es vol donar resposta, és molt necessària la col·laboració entre disciplines, i s’han d’avaluar els projectes i als i les professionals perquè actualment no s’està fomentant que treballin d’aquesta manera. • És important dotar-se d’un bon sistema d’avaluació de les persones de la investigació i analitzar la seva excel·lència, especialment si es vol tendir a potenciar la col·laboració entre professionals de diverses disciplines. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Estat actual de les infraestructures de recerca · Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca · Estratègia catalana sobre Ciència oberta · Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat · Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i · Llei de la ciència Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76860
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76860/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76860/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots