" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Fomentar la cultura de compartir recursos de manera transversal i transdisciplinària.

12/11/2019 12:43  
• Cal col·laboració multidisciplinar i interdisciplinar, però especialment és necessari fomentar una cultura de compartir recursos de manera transdisciplinària, sobretot si volem aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
• Per fer això, s’hauria de fer una prospecció de la xarxa de coneixement transversal per així detectar quines disciplines són les que poden compartir recursos i infraestructures.
• L’objectiu final seria que qualsevol que compartís els mateixos objectius pogués, alhora, compartir recursos i infraestructures; d’aquesta manera, i de forma indirecta, es podria facilitar la creació de sinergies.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: