" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Racionalitzar l’estat de les infraestructures de recerca

12/11/2019 12:44  
• Tenir present que aviat no es disposarà de fons FEDER per a la creació de noves infraestructures. Davant d’això, hauríem de racionalitzar les que ja tenim i veure quin és el seu estat.
• Cal analitzar, doncs, el rendiment de les infraestructures actuals, amb l’objectiu de disposar de dades sobre la seva amortització i obsolescència.
• Planificar la necessitat econòmica per a la renovació de les infraestructures.
• Identificar les infraestructures que tenim país i que es poden utilitzar (EATRIS, etc.).
• Invertir en tecnologia de proximitat i projectes singulars en els quals som potents.
• Crear un Consorci d’Infraestructures que permeti identificar què fa falta i compartir espais, involucrant, també, al sector privat.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: