" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Flexibilitzar les estructures burocràtiques de recerca per optimitzar els recursos humans

12/11/2019 12:45  
• La recerca es troba avui en dia amb una problemàtica, i és l’envelliment dels i de les professionals de la recerca; és a dir, quan molts i moltes d’elles es jubilen no hi ha relleu.
• També s’afegeix que molts i moltes professionals, per la seva situació de temporalitat o eventualitat, han d’abandonar els grups de recerca, deixant el projecte inacabat.
• Davant d’això cal trencar la “disciplinarietat” de la universitat i generar estructures flexibles per organitzar la recerca per objectius i no disciplines. Això vol dir, estructures que permetin i fomentin la col·laboració entre professionals de diferents àmbits i disciplines: centres de recerca, universitats, centres tecnològics, empreses, però també professionals dels àmbits de les lletres, les humanitats, les ciències, etc.
• Revisar la política d’incentius per facilitar el treball interdisciplinar.
• Orientar la recerca pública per projectes o objectius concrets, i facilitar la multidisciplinarietat, per innovar i aportar a la recerca. Permetria obrir la ciència i compartir els resultats, no només respecte al coneixement sinó també per facilitar la interacció amb professionals d’investigació d’altres estructures.
• En definitiva, racionalitzar els recursos humans: flexibilitzar les estructures burocràtiques per a estabilitzar el talent, fer ús dels recursos temporals que poden fer una bona aportació a la recerca, i crear mecanismes de relleu perquè no desapareguin les i els professionals de la recerca. L’objectiu és estabilitzar la persona però també el projecte.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: