" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Centrar la recerca en els reptes definits com a societat i alinear-hi els agents de l’ecosistema (concretant els ODS i considerant el context geopolít

12/11/2019 12:46  
• És necessari detectar quins reptes se’ns plantegen com a societat, tant en l’àmbit social com industrial. Un cop tinguem definits aquests reptes, hem d’orientar la recerca per trobar les solucions. • Aquests grans reptes vénen marcats pels Objectius de Desenvolupament Sostenible. • Tots els reptes que ens puguem trobar impliquen a diferents disciplines. Per això, és necessari fer un abordament holístic i trencar les barreres entre “despatxos” i disciplines. • Sovint quan parlem de recerca tenim al cap la corresponent a la ciència, però no ens plantegem la recerca sobre la societat pensada, que inclou l’àmbit de les humanitats. En el tema climàtic, per exemple, el paper de les humanitats és fonamental, especialment si volem transmetre un missatge d’esperança a la comunitat. Calen col·laboracions entre diferents disciplines, fet al qual no hi estem acostumats/des. Calen plataformes per poder pensar en quin tipus de projecció social volem per a la ciència. • D’altra banda, en l’abordatge dels ODS hem de tenir present el context geopolític del territori català. Cada país, regió, barri, comunitat (social i científica) ha d’adaptar els ODS a la seva realitat i trobar solucions singulars; és a dir, identificar els micro-reptes de cadascun dels ODS i, sobretot, alinear-los amb el sector industrial, l’ecosistema de recerca (de ciències i humanitats), i els agents socials, per tal de compartir el llenguatge totes les parts implicades. • Important tenir en compte que, sovint, qui estableix els reptes als quals donar resposta són entitats de poder; per això, és important democratitzar-los. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Estat actual de les infraestructures de recerca · Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca · Estratègia catalana sobre Ciència oberta · Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat · Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i · Llei de la ciència Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-76865
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76865/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/76865/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots