" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Visualitzar la utilitat de la ciència oberta en casos concrets

12/11/2019 12:46  
• Cal mostrar que pot aportar la ciència oberta a la societat. Per això, s’hauria de difondre la utilitat de la ciència oberta amb casos, projectes i aplicacions concretes, que posin de manifest aquesta utilitat de l’Open-science, i les possibilitats “amagades” que pot comportar (amagades, com a no obvies).
• La llei de transparència de dades ha obligat també a la recerca a ser transparent amb les dades, però s’ha d’establir quin ha de ser el límit que es posa a aquesta obertura, per tal de racionalitzar recursos i evitar que “la solució sigui més costosa que el problema”.
• La llei estatal de la ciència inclou l’Open-science com a una mesura innovadora, però sense cap implicació real. A la llei de la ciència catalana també s’hauria de recollir, però millorant el que estableix la norma espanyola.
• S’alerta que l’open-science ha de ser entès com a un sistema complet d’obertura, i no només pel fet de publicar a revistes de ciència oberta, al que es respon que no es tracta només d’això.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió global del sistema de recerca. Infraestructures.
05 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Estat actual de les infraestructures de recerca

· Indicadors per a l’avaluació de l’impacte de la recerca

· Estratègia catalana sobre Ciència oberta

· Relacions entre el sistema de recerca públic i el sistema de recerca privat

· Productivitat científica i nivell d’inversió en R+D+i

· Llei de la ciència

Resultats de la sessió: