" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Augmentar la participació del sector privat en la despesa R+D

19/11/2019 12:53  
- Les estadístiques reflecteixen que el gran desnivell quant a despesa en R+D entre Catalunya i els països capdavanters no se situa tant en l’àmbit de la inversió pública (on també hi ha diferència) sinó en la inversió privada.
- Per revertir aquesta tendència caldria millorar la formació superior de treballadors/es, empresaris/es i directius/ves del sector privat. Si la cultura de l’empresa és més propera al coneixement, serà més sensible a la necessitat d’invertir en R+D.
- També seria fonamental generar incentius fiscals per facilitar que les empreses realitzin aquestes inversions.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Equitat del sistema universitari.

· Sosteniment de la despesa del sistema universitari.

· Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement.

· Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement.

· Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement.

Resultats de la sessió: