" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
30/09/2019 13:50   0 comentaris
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Nombre d'aportacions 13
Nombre d'assistents 10
Organitzacions assistents

Centre d'Estudis Demogràfics
Centre de Recerca en Economia Internacional
ESDI URL
Generalitat de Catalunya
Hospital Clínic de Barcelona
IDIBELL
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Referència: II-MEET-2019-09-187
Versió 16 (de 16) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/187/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/187/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

· Equitat del sistema universitari.

· Sosteniment de la despesa del sistema universitari.

· Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement.

· Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement.

· Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement.

Resultats de la sessió: