" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Augmentar els recursos destinats a l’accés i a la mobilitat en l’educació superior

19/11/2019 12:59  
- Augmentar els recursos per beques de recerca i d’estudi (contemplant la mobilitat).
- El districte únic fa molt difícil la mobilitat de professorat entre universitats catalanes, la qual permetria economitzar recursos i generar economia d’escala (compartint graus entre universitats, per exemple). Seria important incentivar aquesta mobilitat per diferents vies (econòmica, de reconeixement, etc.).
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30

· Equitat del sistema universitari.

· Sosteniment de la despesa del sistema universitari.

· Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement.

· Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement.

· Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement.

Resultats de la sessió: