" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Augmentar els recursos destinats a l’accés i a la mobilitat en l’educació superior

19/11/2019 12:59  
- Augmentar els recursos per beques de recerca i d’estudi (contemplant la mobilitat). - El districte únic fa molt difícil la mobilitat de professorat entre universitats catalanes, la qual permetria economitzar recursos i generar economia d’escala (compartint graus entre universitats, per exemple). Seria important incentivar aquesta mobilitat per diferents vies (econòmica, de reconeixement, etc.). #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Barcelona - Dimensió econòmica global del sistema de coneixement
13 Novembre 2019
18:00 - 20:30
· Equitat del sistema universitari. · Sosteniment de la despesa del sistema universitari. · Actualització i ordenació dels mecanismes de distribució de recursos públics del sistema de coneixement. · Nou Pla de millora del finançament del sistema de coneixement. · Dimensió del finançament públic i privat en el foment i la preservació de la qualitat del sistema de coneixement. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77062
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77062/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77062/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots