" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Desenvolupar mesures per enfortir els vincles entre el sector empresarial, els centres d’educació superior i els col·legis professionals.

22/11/2019 14:32  
• Les empreses tenen plans de creixement i promoció per a la seva plantilla. Tanmateix, també han d’incorporar a professionals amb un perfil molt específic i necessari, que els costa molt de trobar. • És per això, que caldria desenvolupar una formació a mida per al sector empresarial, fet que pot ser complicat. Davant d’això, l’objectiu hauria de ser el d’enfortir el vincles entre el sector empresarial, la universitat i els col·legis professionals. Això permetria conèixer quins són els perfils professionals que es necessitaran a curt i mitjà termini, i l’àmbit educatiu podria avançar-se i planificar la formació amb temps. • Considerar aquests tres agents en la definició i desenvolupament de les polítiques en l’àmbit del coneixement. • Desenvolupar la formació dual com una eina que permetrà acostar les necessitats reals de les empreses a l’oferta formativa, permetent, també, la captació de talent. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77079
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77079/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77079/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots