" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Desenvolupar mesures per enfortir els vincles entre el sector empresarial, els centres d’educació superior i els col·legis professionals.

22/11/2019 14:32  
• Les empreses tenen plans de creixement i promoció per a la seva plantilla. Tanmateix, també han d’incorporar a professionals amb un perfil molt específic i necessari, que els costa molt de trobar.
• És per això, que caldria desenvolupar una formació a mida per al sector empresarial, fet que pot ser complicat. Davant d’això, l’objectiu hauria de ser el d’enfortir el vincles entre el sector empresarial, la universitat i els col·legis professionals. Això permetria conèixer quins són els perfils professionals que es necessitaran a curt i mitjà termini, i l’àmbit educatiu podria avançar-se i planificar la formació amb temps.
• Considerar aquests tres agents en la definició i desenvolupament de les polítiques en l’àmbit del coneixement.
• Desenvolupar la formació dual com una eina que permetrà acostar les necessitats reals de les empreses a l’oferta formativa, permetent, també, la captació de talent.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: