" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Compartir amb l’empresa i la societat, el coneixement generat des de la universitat i els centres de recerca

22/11/2019 14:36  
• Facilitar amb eines tecnològiques el contacte entre les necessitats empresarials i socials, i la recerca.
• Difondre i fer accessible els treballs realitzats.
• Donar a conèixer les bones pràctiques que ja s’estan desenvolupament des de la universitat.
• Aquesta estratègia podria relacionar-se amb l’àmbit de la ciència oberta.
• Una altra manera de compartir el coneixement generat seria deslocalitzar els pols de coneixement.
• Cal tenir en compte que el coneixement és un valor, tant qualitatiu com quantitatiu. És un know-how que té un valor social però que també ha de veure’s reflectit en un valor econòmic.
• Existeix coneixement publicat a la xarxa, però no sempre és conegut pel sector empresarial perquè no hi ha una difusió específica, no es disposa del temps per cercar-la o potser perquè es desconeix què necessita.
• Organitzar espais de trobada entre la universitat i el teixit empresarial per a fomentar una relació més estable que permeti generar noves oportunitats i vies de col·laboració.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: