" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Compartir amb l’empresa i la societat, el coneixement generat des de la universitat i els centres de recerca

22/11/2019 14:36  
• Facilitar amb eines tecnològiques el contacte entre les necessitats empresarials i socials, i la recerca. • Difondre i fer accessible els treballs realitzats. • Donar a conèixer les bones pràctiques que ja s’estan desenvolupament des de la universitat. • Aquesta estratègia podria relacionar-se amb l’àmbit de la ciència oberta. • Una altra manera de compartir el coneixement generat seria deslocalitzar els pols de coneixement. • Cal tenir en compte que el coneixement és un valor, tant qualitatiu com quantitatiu. És un know-how que té un valor social però que també ha de veure’s reflectit en un valor econòmic. • Existeix coneixement publicat a la xarxa, però no sempre és conegut pel sector empresarial perquè no hi ha una difusió específica, no es disposa del temps per cercar-la o potser perquè es desconeix què necessita. • Organitzar espais de trobada entre la universitat i el teixit empresarial per a fomentar una relació més estable que permeti generar noves oportunitats i vies de col·laboració. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77082
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77082/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77082/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots