" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Considerar el sector empresarial com un generador i transmissor de coneixement.

22/11/2019 14:38  
• Actualment les empreses tenen necessitat de perfils professionals més tècnics d’acord amb els seus plans de creixement futur. Aquests perfils es podrien crear mitjançant formacions ad-hoc ofertes pel mateix sector empresarial i reconegudes oficialment, per tal de reconèixer el sector com a un agent formatiu i transmissor de coneixement. • Perquè això sigui possible, s’haurien de flexibilitzar els requeriments per acreditar els estudis. • Per ser útil, ha de ser un sistema àgil, canviant, pràctic i innovador. En algun cas s’ha creat una formació lligada a la necessitat d’un sector empresarial i un territori, aquesta necessitat ja no existeix, i la formació es segueix oferint. • També es podria comptar amb la implicació de les universitats. D’aquesta manera, s’hauria de potenciar una major col·laboració entre el sector empresarial, que tindria la necessitat, i el sector de la formació superior, que s’encarregaria de col·laborar en organitzar, impartir i oficialitzar la formació. • Aquesta col·laboració també hauria de permetre acreditar tot el coneixement adquirit al llarg de la vida professional. Actualment, es posa molt en valor els perfils amb formació de màster, però també cal tenir en compte els graus, la formació professional, etc. • D’altra banda, caldria que les estratègies formatives fossin acordades territorialment amb el Departament d’Ensenyament i les Universitats, per poder reorientar els cicles. • Crear itineraris formatius en recerca i formació pràctica (dual). • Calen modificacions normatives que facin que tot això sigui possible, a més de facilitar la simplificació administrativa. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77085
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77085/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77085/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots