" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Millorar la cohesió territorial i afavorir la descentralització del sistema de coneixement

22/11/2019 14:39  
• Cal arrelar el talent juvenil i que aquest romangui al territori, on hi ha un teixit industrial important, ja que sovint marxa a les capitals.
• Perquè això passi, és necessari fer atractiu el territori, millorant les infraestructures de mobilitat amb una major inversió pública.
• Deslocalitzar i descentralitzar els pols de coneixement, perquè actualment es concentren a les zones metropolitanes.
• Millorar la connexió dels sistemes d’informació i comunicació mitjançant la instal·lació a tot el territori de la fibra òptica.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: