" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Impulsar i promoure l’ecosistema d’innovació empresarial

22/11/2019 14:39  
• Cal facilitar el creixement i creació d’empreses. • Per això s’haurien de simplificar els tràmits burocràtics, i facilitar que aquests es puguin fer digitalment potser mitjançant oficines virtuals. • Crear pols de creació d’start-ups en el territori. • Potenciar la interrelació entre els àmbits públic i privat. • “Desnormatitzar” els processos, elaborant normes més clares i simples. Sovint les diferents regulacions es contradiuen i generen dificultats a les empreses. • Darrerament hi ha hagut una proliferació de, per exemple, oficines de foment de l’emprenedoria, que ha provocat que la persona emprenedora es perdi i no discerneixi a quina ha d’acudir. Caldria unificar-les. • En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha d’agafar el lideratge per aconseguir que el sector públic sigui un ecosistema eficient, com per exemple el MIT. • Generar coneixement i, sobretot, confiança entre el sector públic i el sector privat. Actualment semblen dos sectors que treballen independentment, en part a causa del desconeixement mutu, de la manca de voluntat i que funcionen amb velocitats diferents. En aquest sentit, cal paciència per adaptar-se al funcionament de l’altre. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77088
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77088/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77088/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots