" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Impulsar i promoure l’ecosistema d’innovació empresarial

22/11/2019 14:39  
• Cal facilitar el creixement i creació d’empreses.
• Per això s’haurien de simplificar els tràmits burocràtics, i facilitar que aquests es puguin fer digitalment potser mitjançant oficines virtuals.
• Crear pols de creació d’start-ups en el territori.
• Potenciar la interrelació entre els àmbits públic i privat.
• “Desnormatitzar” els processos, elaborant normes més clares i simples. Sovint les diferents regulacions es contradiuen i generen dificultats a les empreses.
• Darrerament hi ha hagut una proliferació de, per exemple, oficines de foment de l’emprenedoria, que ha provocat que la persona emprenedora es perdi i no discerneixi a quina ha d’acudir. Caldria unificar-les.
• En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha d’agafar el lideratge per aconseguir que el sector públic sigui un ecosistema eficient, com per exemple el MIT.
• Generar coneixement i, sobretot, confiança entre el sector públic i el sector privat. Actualment semblen dos sectors que treballen independentment, en part a causa del desconeixement mutu, de la manca de voluntat i que funcionen amb velocitats diferents. En aquest sentit, cal paciència per adaptar-se al funcionament de l’altre.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: