" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Desenvolupar mesures per les persones treballadores que perden el seu lloc de treball amb l’automatització dels processos

22/11/2019 14:41  
• Oferir alternatives econòmiques i socials per a compensar les persones que perden el seu lloc de treball o el veuen afectat, a conseqüència de l’automatització i/o robotització dels processos.
• Disminuir la jornada laboral efectiva i introduir iniciatives formatives.
• Crear una oferta de serveis i espais d’oci i pensament, que poden provocar, alhora, la creació de nous llocs de treball.
• Implementar mesures per a fer efectiva la conciliació de la vida familiar, laboral i social.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: