" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Apostar per un model de distribució territorial de l’educació superior

26/11/2019 13:43  
-Disposar d’universitat aporta molt de valor al territori, no només en termes econòmics directes, sinó també en termes de formació i de fer créixer la societat i les possibilitats del territori. Un país progressa més quan és tot el territori que ho fa, i no només dues ciutats.
-Des d’aquesta perspectiva, cal crear focus de coneixement distribuïts pel territori, de manera que diverses universitats tinguin l’objectiu de fer progressar diferents territoris.
-Per a impulsar aquest model és necessària una aposta decidida de la Generalitat, de les administracions locals i de les empreses.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: