" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear centres de recerca a la Catalunya central.

26/11/2019 13:45  
- A Catalunya hi ha 50 centres Cerca (centres d’excel·lència en recerca). Quan mirem la distribució d’aquests en el territori, veiem que no n’hi ha cap a la Vegueria de la Catalunya central.
- És imprescindible que en els pròxims 5 anys comencem a construir centres de recerca en aquest territori, amb forts vincles amb les administracions i les empreses per poder treballar des de la perspectiva dels reptes.
- Necessitem fer-ho amb finançament basal i amb investigadors/es d’excel·lència
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: