" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Prestigiar i revaloritzar la formació professional.

26/11/2019 13:46  
- Tenim un excés de titulacions universitàries forçades que responen sovint a una qüestió de desprestigi de la formació professional, mentre que com a societat estem mancats de vocacions professionalitzades, en àmbits tecnològics, sanitaris, socials, etc.
- Per fer que la formació professional esdevingui una eina de referència, d’expertesa i d’experiència (com ho és en països com Suïssa o Alemanya) necessitem una aposta més decidida de l’empresa, les universitats i l’administració (en aquest sentit la formació dual és interessant).
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: