" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear un campus tècnic a Manresa que integri operadors de formació i recerca tecnològica.

26/11/2019 13:47  
- Es tracta de concentrar en un sol espai diferents operadors, de manera que es pugui optimitzar la inversió en maquinària i equipaments i millorar l’eficiència.
- El campus hauria d’incloure EPSEM, Centre de Formació Pràctica i Institut Lacetània.
- Es podria ubicar a la Fàbrica Nova.
- Hi podrien participar les empreses que tenen equipament tecnològic que el podrien cedir a molt bones condicions.
- Aquest centre podria disposar d’una borsa econòmica per tal que alumnes de graus i cicles i el professorat puguin accedir a formació de reciclatge o extracurricular complementària als estudis que imparteixen o reben. El reciclatge actualment no està al currículum i no hi ha recursos per a fer-lo.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: