" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear un campus tècnic a Manresa que integri operadors de formació i recerca tecnològica.

26/11/2019 13:47  
- Es tracta de concentrar en un sol espai diferents operadors, de manera que es pugui optimitzar la inversió en maquinària i equipaments i millorar l’eficiència. - El campus hauria d’incloure EPSEM, Centre de Formació Pràctica i Institut Lacetània. - Es podria ubicar a la Fàbrica Nova. - Hi podrien participar les empreses que tenen equipament tecnològic que el podrien cedir a molt bones condicions. - Aquest centre podria disposar d’una borsa econòmica per tal que alumnes de graus i cicles i el professorat puguin accedir a formació de reciclatge o extracurricular complementària als estudis que imparteixen o reben. El reciclatge actualment no està al currículum i no hi ha recursos per a fer-lo. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77119
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77119/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77119/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots