" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Racionalitzar l’oferta formativa universitària d’acord amb una especialització territorial.

26/11/2019 13:49  
- A vegades existeixen universitats molt properes territorialment, provocant que es dupliqui l’oferta formativa. Això dificulta que es puguin assolir els objectius pel que fa a nombre d’alumnes i també crea confusió entre l’alumnat.
- La Generalitat té una visió general i hauria de fer una planificació de l’oferta d’acord amb una especialització territorial i evitant duplicitats. En aquesta planificació també caldria tenir en compte què necessita la societat i el mercat laboral, evitant sobredimensionar especialitats que potser després no tenen sortida al mercat laboral.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: