" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Racionalitzar l’oferta formativa universitària d’acord amb una especialització territorial.

26/11/2019 13:49  
- A vegades existeixen universitats molt properes territorialment, provocant que es dupliqui l’oferta formativa. Això dificulta que es puguin assolir els objectius pel que fa a nombre d’alumnes i també crea confusió entre l’alumnat. - La Generalitat té una visió general i hauria de fer una planificació de l’oferta d’acord amb una especialització territorial i evitant duplicitats. En aquesta planificació també caldria tenir en compte què necessita la societat i el mercat laboral, evitant sobredimensionar especialitats que potser després no tenen sortida al mercat laboral. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77121
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77121/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77121/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots