" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Adaptar la formació a les necessitats de les empreses.

26/11/2019 13:49  
- El 93% de les empreses són PIMES, que tenen una àmplia implantació territorial i que sovint estan ofegades per burocràcia. Aquestes PIMES, que aguanten gran part del teixit empresarial del territori, haurien de poder dir molt més del que diuen ara en relació amb la formació.
- Caldria crear un diàleg directe entre aquest teixit empresarial, universitats i centres de formació per tal que la formació sigui adaptada i encaminada a formar professionals útils al territori.
- A l’hora de planificar l’oferta formativa també s’hauria de tenir en compte els perfils que es necessitaran en un futur dins les empreses i invertir en aquest coneixement
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: