" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear una plataforma de col·laboració en xarxa per a la generació d’innovació i coneixement.

26/11/2019 13:50  
- Es tracta de crear una plataforma per generar innovació i coneixement de manera col·laborativa entre els diferents agents.
- Es posarien en contacte empreses, universitats, centres tecnològics, administracions i, fins i tot, particulars, a fi de plantejar problemes o necessitats i oferir solucions o projectes que resolguin aquestes necessitats o problemes des de la xarxa.
- Es recolzaria en una plataforma on-line, que caldria acompanyar de trobades físiques.
- Podria començar per un sector concret amb rellevància dins el territori.
- La proposta s’inspira en una iniciativa similar del clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: