" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Crear un organisme per potenciar la formació continuada tecnològica

26/11/2019 14:01  
- Entre el que fa un centre tecnològic, que és generar tecnologia nova i les empreses que l’han d’aplicar hi ha un gap que són els treballadors, que han d’aprendre a fer servir aquesta maquinària.
- Per això es proposa establir una col·laboració público-privada (administració, sindicats, patronals, universitats, centres tecnològics, etc.) per a potenciar la formació continuada de caire tecnològic, actualitzant les competències dels treballadors/es en nova tecnologia.
- Per a això es podria crear acords amb empreses productores de maquinària perquè cedeixin equips en condicions avantatjoses.
- Caldria assegurar l’accés dels treballadors a aquesta formació, a través de la formació subvencionada, de beques, d’aportacions de les empreses, etc.
- Aquest organisme podria concretar-se en una fundació, amb mecenatges, partners tecnològics i que hauria d’estar liderada per les empreses.
- Aquest organisme seria un equivalent dels Centres d’Atenció Primària per a les empreses, podent donar suport tecnològic a tota mena d’empreses, no només quant a formació, sinó també assessorant davant de dificultats de desenolvupament tecnològic.
*Proposta no seleccionada i de la qual no es va valorar l'impacte.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: