" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Crear un organisme per potenciar la formació continuada tecnològica

26/11/2019 14:01  
- Entre el que fa un centre tecnològic, que és generar tecnologia nova i les empreses que l’han d’aplicar hi ha un gap que són els treballadors, que han d’aprendre a fer servir aquesta maquinària. - Per això es proposa establir una col·laboració público-privada (administració, sindicats, patronals, universitats, centres tecnològics, etc.) per a potenciar la formació continuada de caire tecnològic, actualitzant les competències dels treballadors/es en nova tecnologia. - Per a això es podria crear acords amb empreses productores de maquinària perquè cedeixin equips en condicions avantatjoses. - Caldria assegurar l’accés dels treballadors a aquesta formació, a través de la formació subvencionada, de beques, d’aportacions de les empreses, etc. - Aquest organisme podria concretar-se en una fundació, amb mecenatges, partners tecnològics i que hauria d’estar liderada per les empreses. - Aquest organisme seria un equivalent dels Centres d’Atenció Primària per a les empreses, podent donar suport tecnològic a tota mena d’empreses, no només quant a formació, sinó també assessorant davant de dificultats de desenolvupament tecnològic. *Proposta no seleccionada i de la qual no es va valorar l'impacte. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria Central - Dimensió global del sistema del coneixement
20 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77126
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77126/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77126/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots