" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Donar un major reconeixement a la formació professional.

29/11/2019 12:58  
● Quan analitzem dades d’educació i ens comparem amb altres països o territoris, sempre ho fem amb Espanya perquè tenim dades superiors, però no ho fem mai amb el País Basc. Allà es té una major consideració de la formació professional, per exemple, ja que fins i tot tenen conselleria pròpia. A molts països europeus la formació professional es considera educació superior. Aquí, administrativament, la formació universitària i la formació professional superior depenen de Departaments diferents, fet que no facilita que es reconegui l’FP com a educació superior. ● Cal tenir present que des de la formació professional es genera talent, es produeix una real i efectiva transferència de coneixements amb l’empresa, es té una major relació amb el sector empresarial, es generen start-ups, i també es fa excel·lència. ● Per això, cal donar-li major reconeixement i consideració, mitjançant: a. L’adaptació de les estructures administratives, ja que hauria de dependre d’un departament específic o del mateix que gestiona les universitats. b. La dotació de més recursos i mitjans per a millorar la qualitat. Especialment en equipaments; per exemple, actualment no disposen d’espais de prototipatge i han d’acudir a centres de recerca o altres especialitzats. c. L’articulació d’un sistema de participació directa que permeti una major implicació del sector empresarial en la definició dels itineraris professionals. d. Una millor orientació dels i de les joves, dignificant la formació professional. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació dels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca.  Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77138
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77138/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77138/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots