" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Vegueria de Lleida - Dimensió global del sistema del coneixement

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
30/09/2019 14:03   0 comentaris
21 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Nombre d'aportacions 11
Nombre d'assistents 24
Organitzacions assistents

Agrotecnio / Universitat de Lleida
Associació Automoció
Cambra de Comerç de Lleida
Centre DBA Univeritat de Lleida
COELL Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida
Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de Lleida
Diputació de Lleida
Escola del Treball de Lleida
FECOM Federació de Comerç de Lleida
Institut Caparrella
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
Serveis Territorials d'Educació
UGT Terres de Lleida
Universitat de Lleida
URB Lleida

Referència: II-MEET-2019-09-190
Versió 20 (de 20) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/190/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2694/meetings/190/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació dels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca. 

Resultats de la sessió: